Msze Św.

Niedziele
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w lipcu i sierpniu
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 19.00

Dni powszednie
godz. 8.00, 18.00

Święta w dni pracy
godz. 8.00, (11.00 albo 16.00), 18.00

Pierwsze piątki miesiąca
godz. 8.00, 18.00, 19.00


Nabożeństwa

Każdy czwartek
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 8.30 - 21.00

Pierwszy piątek miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 17.00 - 18.00

Pierwsza sobota miesiąca
Różaniec wynagradzający i adoracja Najświętszego Sakramentu,
z okazją do spowiedzi  św. 
godz. 7.00 - 8.00

Każda środa po Mszy św. wieczornej
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do św. Rity
22. dzień miesiąca
godz. 17.30

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Kazimierza Hołogi
12 dnia miesiąca
godz. 8.00 i 18.00

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
Ostatni poniedziałek miesiąca godz. 19.30

Wierni mają obowiązek uczestnictwa we Mszy św. w następujące dni:

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia)
Objawienie Pańskie (6 stycznia)
Wniebowstąpienie Pańskie - VII Niedziela Wielkanocy
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)
Wszystkich Świętych (1 listopada)
Boże Narodzenie (25 grudnia)
Niedziela (każda w ciągu roku)

Zachęca się wiernych do udziału we Mszy św. w uroczystości:

Świętego Józefa (19 marca)
Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)

Podstawa prawna
1. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1246 § 1 i 2.
2. Dekret Kongr. ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. (Prot. 1784/01/L), ogłoszony przez konferencję Episkopatu Polski dnia 12 marca 2003 r.
3. List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych, Warszawa 21 października 2005 r.

Spowiedź Św.

Dni powszednie, niedziele i święta
15 minut przed Mszą św.

W każdy czwartek
godz. 17.00 - 18.00, 20.00 - 21.00

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 15.00 – 17.00; 17.30 – 18.00

Pierwsza sobota miesiąca 
godz. 7.00 - 8.00

Sakrament pojednania jest potrzebny tym, którzy przez grzech ciężki zerwali więzy przyjaźni i miłości Bożej.
Istotnymi elementami sakramentu są: żal za grzechy, postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie i rozgrzeszenie.
Szafarzem sakramentu pokuty jest kapłan, który oprócz władzy święceń posiada upoważnienie do jej wykonywania.
Penitent to wierny, który przystępuje do sakramentu aby otrzymać rozgrzeszenie.

Określenia sakramentu
Sakrament pokuty nazywa się również:
- sakramentem nawrócenia,
- sakramentem spowiedzi,
- sakramentem przebaczenia,
- sakramentem pojednania.

Obowiązek spowiedzi
Każdy wierny po osiągnięciu wieku rozeznania jest zobowiązany przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy.
Zachęca się do praktyki comiesięcznej spowiedzi, zwłaszcza dzieci i młodzież.

Sposób sprawowania sakramentu
Miejscem sprawowania indywidualnej spowiedzi św. są konfesjonały ustawione w kościołach, kaplicach i tam gdzie można sprawować mszę św. W wypadkach nagłych i koniecznych, kapłan możne wysłuchać spowiedzi i rozgrzeszyć w każdym miejscu.

Komu udziela się rozgrzeszenia
Każdemu kto wyznaje grzechy, żałuje za nie i pragnie się poprawić.

Sposób wyznawania grzechów
W pierwszej kolejności wyznaje się grzechy ciężkie co do liczby i rodzaju. Zachęca się również do wyznawania grzechów powszednich.
Nie zabrania się nikomu spowiadać się za pośrednictwem tłumacza, z wykluczeniem nadużyć i zgorszenia oraz zachowaniem tajemnicy spowiedzi.

Tajemnica spowiedzi
Tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna. Spowiednik nie może w żaden sposób zdradzić penitenta, czy to słowami czy dla jakiejkolwiek przyczyny.

Czas spowiedzi
Spowiedź odbywa się:
- w oznaczone godziny w dni powszednie, w niedziele i święta,
- podczas nabożeństw,
- w Adwencie i Wielkim Poście,
- przed odpustem parafialnym,
- przed większymi wydarzeniami religijnymi,
- podczas rekolekcji szkolnych.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1422 - 1498.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 959 - 997.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 611 - 619.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 ? 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 557 - 568.

Pogrzeb

W razie śmierci, prosimy o zgłoszenie się z aktem zgonu, do biura parafialnego, aby ustalić termin Mszy św. pogrzebowej. Wszystkie sprawy pogrzebowe załatwia się w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu. Ta parafia jest zarządzcą cmentarza w Nowym Tomyślu. 

Telefon do parafii NMP Nieustającej Pomocy: 61/44-22-465.
Grabarz - 602-214-709.

Chrzest Św.

Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii:
- w 2 i 4 sobotę miesiąca w łączności z Mszą św. o godz. 18.00,
- w 3 niedzielę miesiąca w łączności ze Mszą św. o godz. 12.00.

Katecheza dla rodziców żyjących w związku sakramentalnym:
drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca o godz. 19.00 w salce parafialnej 

Katecheza dodatkowa dla rodziców nie żyjących w związku sakramentalnym:
pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca o godz. 19.00 w salce parafialnej 

Katecheza - instrukcja liturgiczna dla wszystkich w piątki bezpośrednio poprzedzające chrzest o godz. 19.00 w salce parafialnej. 

Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat życia, przyjęty sakramnet bierzmowania i być katolikiem wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiazań prawnych - konkubinat) oraz młodzież, któa nie uczestniczy w katechizacji. Kandydaci na chrzestnych pochodzący z innych parafii niż parafia dziecka winni przedstawić wystawione przez własnego proboszcza odpowiednie zaświadczenie o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego. 

Rodzice chrzestni uczestniczą w jednej katechezie (tej piątkowej). Mogą wziąć udział w katechezie w swojej parafii (wtedy przynoszą zaświadczenie z katechezy, ze swojej parafii). 

I Komunia Św.

I KOMUNIA ŚW. DZIECI KLAS III W PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

Dzieci w ramach przygotowania uczestniczą każdej niedzieli we Mszy św. [ najlepiej o 1200 – Msza św. z kazaniem dla dzieci].
Otrzymują obrazki z liturgii Słowa i wklejają je do książeczki, które otrzymają na spotkaniu indywidualnym z kapłanem.

1 SPOTKANIE:

8 września 2019 /niedziela/ – godz. 12:00 – Msza św. na rozpoczęcie, z modlitwą o dobre przygotowanie. [ Możliwość zamówienia alb i kupienia różańców].

2 SPOTKANIE:

Spotkanie indywidualne rodziców i dziecka z duszpasterzem, z rozmową na temat tegorocznego przygotowania.

1. Wtorek 10.IX.2019 godz. 16:00 – 17:00;18:00 – 19:00.

2. Środa 11.IX.2019 godz. 16:00 – 17:00; 19:00 – 20:00.

3. Piątek 13.IX.2019 godz. 16:00 – 17:00; 19:00 – 20:00.

4. Poniedziałek 16.IX.2019 godz. 16:00 – 17:00.

5. Wtorek 17.IX.2019 godz. 16:00 – 17:00; 17:30 – 18:00.

3 SPOTKANIE:

6 października 2019 /niedziela/ – godz. 12:00 – Msza św. z poświęceniem Różańców św. [ Możliwość kupienia książeczek i świec – rodzice / dzieci – mają 10 min. katechezę w kościele (1x)].

4 SPOTKANIE:

Różaniec dla dzieci (w kościele):

Codziennie w październiku: od poniedziałku do piątku o godz. 16:00.

Dzieci z I terminu (9 maja) – 7/14/21/28 października godz. 16:00.

Dzieci z II terminu (16 maja) – 9/16/23/30 października godz. 16:00.

5 SPOTKANIE:

Spotkania duszpasterskie na salce [ tylko dla rodziców]:

1. Poniedziałek 14 października 2019 godz. 19:00 (9 maja: nazwiska od A do Ko)

2. Środa 16 października 2019 godz. 19:00 (9 maja: nazwiska od Kr do Z)

3. Poniedziałek 21 października 2019 godz. 19:00 (16 maja: nazwiska od A do Ka)

4. Wtorek 22 października 2019 godz. 19:00 (16 maja: nazwiska od Ki do P)

5. Czwartek 24 października 2019 godz. 19:00 (16 maja: nazwiska od R do Z)

6 SPOTKANIE:

3 listopada 2019 /niedziela/ – godz. 12:00 – Msza św. z błogosławieństwem książeczek do Nabożeństwa. [dzieci – mają 10 min. katechezę w kościele (2x)].

7 SPOTKANIE:

1 grudnia 2019 /niedziela/ – godz. 12:00 – Msza św. z poświęceniem cudownych medalików. [dzieci – mają 10 min. katechezę w kościele (3x)].

8 SPOTKANIE:

Roraty dla dzieci (w kościele):
W poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:00.
We wtorki, czwartki i soboty o godz. 6:30.

Spróbujmy być przynamniej jeden raz w tygodniu (min.)

9 SPOTKANIE:

11 grudnia 2018 /wtorek/ – godz. 18:00 – Nauka Adwentowa dla rodziców o autentycznej wierze chrześcijańskiej.

10 SPOTKANIE:

12 stycznia 2020 /niedziela/ – godz. 12:00 – Msza św. z nauką o wychowywaniu w rodzinie. [dzieci – mają 10 min. katechezę w kościele (4x)].

11 SPOTKANIE:

2 lutego 2020 /niedziela/ – godz. 12:00 – Msza św. z poświęceniem świec. [dzieci – mają 10 min. katechezę w kościele (5x)].

12 SPOTKANIE:

Spotkania duszpasterskie na salce [ tylko dla rodziców]:

1. Poniedziałek 10 lutego 2020 godz. 19:00 (9 maja: nazwiska od A do Ko)
2. Środa 12 lutego 2020 godz. 19:00 (9 maja: nazwiska od Kr do Z)

3. Poniedziałek 17 lutego 2020 godz. 19:00 (16 maja: nazwiska od A do Ka)

4. Poniedziałek 2 marca 2020 godz. 19:00 (16 maja: nazwiska od Ki do P) - zmiana terminu!

5. Środa 4 marca 2020 godz. 19:00 (16 maja: nazwiska od R do Z) - - zmiana terminu!

13 SPOTKANIE:

Droga Krzyżowa dla dzieci (w kościele):

28 lutego 2020 /piątek/ - godz. 16:00.
/Droga Krzyżowa jest w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:00/. 

14 SPOTKANIE:

6 marca 2020 /piątek/ – godz. 18:00 – Droga Krzyżowa z wynagrodzeniem za grzechy rodzin /sprawy organizacyjne dnia I Komunii św./ - dla rodziców.

15 SPOTKANIE:

15 marca 2020 /niedziela/ – godz. 12:00 – Msza św. z modlitwą o dobrą spowiedź św. i błogosławieństwem rodziców i dzieci Najświętszym Sakramentem.

16 A SPOTKANIE:

21 marca 2020 /sobota/ – godz. 10:00 – I spowiedź św. (z 9 maja)

17 SPOTKANIE:

9 kwietnia 2020 – godz. 19:00 – Msza św. w Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy - ustanowienie Eucharystii /ojcowie uczestniczą w obrzędzie umycia nóg/ Wielki Piątek / Wielka Sobota – pół godzinna rodzinna adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim. 

18 SPOTKANIE:

Spotkanie formacyjno – modlitewne dla rodziców w kościele „Via Lucis”: 15 kwietnia 2020 /środa/ – godz. 19:00 - z 9 maja. 

- 22 kwietnia 2020 /środa/ – godz. 19:00 - z 16 maja.

16 B SPOTKANIE:

18 kwietnia 2020 /sobota/ – godz. 10:00 – I spowiedź św. (z 16 maja)

19 SPOTKANIE:

3 maja 2020 – godz. 12:00 – Msza św. z aktem oddania swojego życia Panu Jezusowi – dzieci z rodzicami.

20 SPOTKANIE:

8 maja 2020 – godz. 16:00 /piątek/ – II spowiedź św. (z 9 maja)
15 maja 2020 – godz. 16:00 /piątek/ – II spowiedź św. (z 16 maja)

21 SPOTKANIE:

9 maja 2020 /sobota/ – godz. 12:00 – Uroczystość I Komunii św.

16 maja 2020 /sobota/ – godz. 12:00 – Uroczystość I Komunii św. 

22 SPOTKANIE: BIAŁY TYDZIEŃ:

10 – 17 maja (17 – 23 maja) 2020 – Msze św. o godz. 18:00 - dzieci z I Komunii św. 

Program Białego Tygodnia:

Poniedziałek – dzień wdzięczności za rodziców /z rodzicami/ - zdjęcia.

Wtorek – wyjazd dziękczynny do Sanktuarium /z rodzicami i dziadkami/ [Poznań / Gostyń / Pniewy / Lubiń / Rokitno]

Środa - dzień wdzięczności za rodziców chrzestnych /z rodzicami chrzestnymi/

Czwartek - dzień wdzięczności za Kościół Powszechny /z rodzeństwem i wychowawcami/ - z ofiarą na misje!

Piątek - dzień wdzięczności za dziadków /z dziadkami/ - pamiątki I Komunijne.

Niedziela / Sobota  – Rajd rowerowy

 

*** SPOTKANIA LITURGICZNE – OSTATNIE 2 TYGODNIE PRZED KOMUNIĄ ŚW. ***

 

 

Bierzmowanie

W tym roku odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do bierzmowania jest ks. Bartłomiej Smoczyk. 

Do bierzmowania przygotowuje się młodzież dwóch roczników: z klas VIII (II rok formacji) i VII (I rok formacji).

Klasy VIII:
1. Spotykają się raz w miesiącu na Mszy św. w II czwartek miesiąca (godz. 18.00). Okazja do spowiedzi św. (godz. 17:00 - 18:00) 

2. Spotykają się raz w miesiącu w małych grupach na spotkaniu formacyjnym z animatorem. 

3. Oprócz tego poznają życie liturgiczne Kościoła i w nim uczestniczą (Różaniec, Roraty, Droga Krzyzowa, Gorzkie Żale, Triduum Paschalne, Nabożeństwa Majowe, Nabożeństwa Czerwcowe).

Klasy VII:

1. Spotykają się raz w miesiącu na Mszy św. w III czwartek miesiąca (godz. 18.00). Okazja do spowiedzi św. (godz. 17:00 - 18:00) 

2. Spotykają się dwa lub trzy razy na spotkaniach wprowadzających w żywy Kościół (z Focolare, AKM, DM...)

3. Oprócz tego poznają życie liturgiczne Kościoła i w nim uczestniczą (Różaniec, Roraty, Droga Krzyzowa, Gorzkie Żale, Triduum Paschalne, Nabożeństwa Majowe, Nabożeństwa Czerwcowe).

Małżeństwo

Małżeństwo nie jest zwykłą umową ale sakramentem, będącym dla małżonków źródłem łaski Bożej.

Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa obejmuje [w okresie trzech miesięcy]
- udział w katechezie przedmałżeńskiej,
- uczestnictwo w poradni rodzinnej,
- przystąpienie do sakramentu pokuty - 2 razy.

Sposób zawarcia małżeństwa
Małżeństwo osób ochrzczonych lub gdy przynajmniej jedna ze stron została ochrzczona w Kościele katolickim zawierane jest według formy kanonicznej określonej przez Kodeks Prawa Kanonicznego.
Małżeństwo, ze względu na dobro małżonków, powinno posiadać także skutki cywilne.
Ślub kościelny zawiera się po uprzednim zawarciu kontraktu cywilnego lub równocześnie z kontraktem cywilnym jako tzw. ślub konkordatowy.
Liturgia sakramentu sprawowana jest podczas Mszy św.

Miejsce zawarcia małżeństwa
- parafia narzeczonej lub narzeczonego, gdzie jedno z nich mieszka przynajmniej miesiąc,
- inna parafia niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych, po uzyskaniu zgody biskupa lub własnego proboszcza.

Czas zawierania małżeństw
Małżeństwo można zwierać podczas całego roku kościelnego. W sytuacji gdy ślub miałby się odbyć w piątek lub w okresie Wielkiego Postu, należy przypomnieć nowożeńcom o szczególnym charakterze tego czasu.

Formalności w biurze parafialnym
Termin ślubu można uzgodnić z dużym wyprzedzeniem. Rezerwacje Mszy św. ślubnych na rok następny, przyjmowane są od września roku poprzedzającego.
Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed ślubem, po uprzednim uzgodnieniu spotkania z ks. proboszczem.

Wymagane dokumenty
- dowód osobisty,
- aktualna metryka chrztu do ślubu (z datą do 3 miesięcy wstecz), jeśli chrzest był poza parafią zawarcia małżeństwa,
- świadectwo bierzmowania (zwykle wpisane jest na metryce chrztu),
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach poradni rodzinnej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące),
- akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
- w przypadku wdowca lub wdowy, świadectwo zgonu współmałżonka.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1601 - 1666.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055 - 1165.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 630 - 640.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 588 - 600.

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych przyjmuje się w każdej poważniejszej chorobie, w podeszłym wieku, gdy niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości dopiero się zaczyna.

Jak udziela się sakramentu
Sakramentu udziela się przez namaszczenie olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. Namaszcza się ręce i głowę, będące znakiem całej ludzkiej osoby i wyrażające jej aktywność w świecie.

Skutki sakramentu
Sakrament namaszczenia udziela choremu łaski Ducha Świętego, która wspiera człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia do znoszenia cierpienia. Pomaga choremu zwalczyć zło i otrzymać odpuszczenie grzechów.

Komu udziela się sakramentu
Sakramentu namaszczenia chorych udziela się:
- tym, którzy będąc przytomni na umyśle, przynajmniej pośrednio o to proszą,
- w razie wątpliwości, czy chory jest osobą wierzącą,
- w razie wątpliwości czy chory ma używanie rozumu,
- dzieciom w niebezpieczeństwie śmierci, o ile doszły do używania rozumu, nawet jeśli nie przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii św.,
- w razie wątpliwości czy chory faktycznie umarł - dodaje się wówczas do formuły sakramentalnej zwrot ?jeśli żyjesz?.

Kiedy nie udziela się sakramentu
Namaszczenia chorych nie udziela się:
- chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim,
- po śmierci człowieka.
W przypadku śmierci kapłan może pomodlić się przy zmarłym wraz z jego bliskimi.
Wszystkich sakramentów udziela się żywym.

Częstotliwość przyjmowania
Sakramentu udziela się ponownie, jeśli chory powrócił do zdrowia, lub jeśli w tej samej chorobie stan człowieka staje się krytyczny.

Przyjmowanie sakramentu namaszczenia w domu
W domu należy przygotować:
- nakryty białym obrusem stół,
- krzyż,
- świece,
- wodę święconą i kropidło,
- szklankę czystej wody do picia dla chorego i łyżeczkę.
Podczas sprawowania sakramentu rodzina modli się razem z kapłanem.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1499 - 1532.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 998 - 1007.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 620 - 624.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 569 - 576.

Kapłaństwo

Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wszystkich wiernych, chociaż ?jedno i drugie? we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym - różnią się jednak co do istoty, będąc sobie ?wzajemnie przyporządkowane? (KKK 1547).

Kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez
- rozwój łaski chrztu,
- życie wiarą, nadzieją i miłością,
- życie według Ducha.

Kapłaństwo urzędowe
- służy kapłaństwu wspólnemu,
- przyczynia się do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan,
- jest jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół.

Zadania kapłanów
Przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, są ustanawiani świętymi szafarzami, są konsekrowani i przeznaczeni aby byli pasterzami Ludu Bożego, wypełniając zadanie nauczania, uświęcania i kierowania.

Trzy stopnie święceń
- biskupstwo,
- prezbiterat,
- diakonat.

Kandydaci do święceń
Kandydaci do świeceń muszą spełniać wymogi określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
Alumni przygotowują się do świeceń w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, studiując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapisanie i świadectwo święceń
Imię i nazwisko osób przyjmujących święcenia diakonatu i prezbiteratu wraz z imieniem, nazwiskiem szafarza święceń oraz datą, wpisuje się do księgi przyjętych święceń przechowywanej w Kurii Metropolitalnej.
Fakt przyjęcia święceń odnotowuje się również w parafialnej księdze ochrzczonych.
Każdy kapłan Archidiecezji Poznańskiej otrzymuje legitymację kapłańską.

Troska o powołania
Rodzice chrześcijańscy winni tak wychowywać dzieci, by były otwarte na podjęcie drogi życiowego powołania.
We wszystkich parafiach należy pamiętać w modlitwach o tych, którzy już święcenia przyjęli, o przygotowujących się do kapłaństwa i prosić o nowe powołania.
W naszej parafii w powyższych intencjach modlimy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 1700 - 1800.

Wymagane dokumenty od kandydatów do seminarium

Ubiegając się o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego należy przygotować następujące dokumenty:
- podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do seminarium,
- życiorys (napisany własnoręcznie),
- metryka sakramentu chrztu i bierzmowania,
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia),
- opinia księdza proboszcza,
- opinia księdza katechety,
- dwie fotografie (37 x 52 mm, na jasnym tle),
- świadectwo zdrowia.

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. Kandydaci są proszeni aby uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
ul. Wieżowa 2/4
PL 61-111 Poznań
tel. +48 61 643 27 00
fax +48 61 643 28 03
http://asd.poznan.pl
rektorasd@archpoznan.org.pl

Każdy kandydat do ASD zgłasza się równolegle także na WT UAM. Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Kandydaci są zobowiązani zdać egzamin wstępny na WT UAM. Wszelkie stosowne informacje na temat naboru i egzaminów znaleźć można na stronie http://teologia.amu.edu.pl lub http://thfac.poznan.pl

Wydział Teologiczny UAM
ul. Wieżowa 2/4
PL 61-111 Poznań
Dziekanat
tel. +48 61 829 39 91
fax +48 61 851 97 35

Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Wszelkie stosowne informacje znaleźć można na stronie www.thfac.poznan.pl

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1536 - 1600.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1008 - 1054.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 625 - 629.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 577 - 578.

Msze Św.

Niedziele
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w lipcu i sierpniu
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 19.00

Dni powszednie
godz. 8.00, 18.00

Święta w dni pracy
godz. 8.00, (11.00 albo 16.00), 18.00

Pierwsze piątki miesiąca
godz. 8.00, 18.00, 19.00

Zobacz więcej

Spowiedź Św.

Dni powszednie, niedziele i święta
15 minut przed Mszą św.

W każdy czwartek
godz. 17.00 - 18.00, 20.00 - 21.00

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 15.00 – 17.00; 17.30 – 18.00

Pierwsza sobota miesiąca 
godz. 7.00 - 8.00

Zobacz więcej

Biuro parafialne

Poniedziałek, środa
godz. 16.00 - 17.00

Piątek
godz. 9.00 - 11.00
 

Lipiec i Sierpień:

Poniedziałek, środa
godz. 16.00 - 17.00

Piątek
godz. 9.00 - 11.00

tel.: +48 61 442 20 89

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM