Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, powstała na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Jerzego Stroby z dnia 20 maja 1981 r. (l. dz. 3994/81) i została wydzielona z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, która istniała w Nowym Tomyślu już od 1 kwietnia 1924 r.
Parafia należy do dekanatu lwóweckiego.

Terytorialnie obejmuje północną część miasta oraz wioski: Glinno, Przyłęk i Stary Tomyśl.
Liczba mieszkańców: 10.020 (wg Rocznika Archidiecezji Poznańskiej z 2008 r.).
Sercem parafii jest kościół znajdujący się na Placu Chopina. Położenie: 52°19'6'' N, 16°8'8'' E.
Pierwszym proboszczem został ks. kan. Jerzy Juja, pełniący tę funkcję do 2 lipca 2011 r.
Drugim proboszczem z dniem 2 lipca 2011 r. został ks. Tomasz Sobolewski.

Kościół

Informacje ogólne

Kościół zbudowano w latach 1778 - 1780, staraniem Feliksa Szołdrskiego. Pierwotnie był to kościół dla gminy ewangelickiej.
Dnia 12 grudnia 1932 r. świątynia została uznana za zabytek.
W 1946 r. kościół został przejęty przez katolików. Do 1981 r. był wykorzystywany jako świątynia pomocnicza przez parafię NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu.
W 1962 r. dokonano odnowienia wnętrza.
Od 1 czerwca 1981 r. kościół stał się świątynią nowo powstałej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kościół jest orientowany na rzucie krzyża greckiego - równoramiennego.
Zbudowany z cegły i kamienia polnego. Otynkowany.
Od strony wschodniej i zachodniej posiada wąskie przybudówki, mieszczące kruchty ze schodami na empory.
W narożniku części wschodniej znajduje się zakrystia.
Okna w trzech kondygnacjach, zamknięte segmentowo, w opaskach.
Elewacja północna zaakcentowana korynckimi pilastrami. Szczyty ramion schodkowe, dwukondygnacyjne, zwieńczone trójkątnie, a gzymsy międzykondygnacyjne wsparte na parzystych pilastrach.
Dachy dwuspadowe, kryte dachówką.
W 1788 r. dobudowano do kościoła wieżę, która rok później spłonęła. W kolejnym roku została odbudowana, ale w 1916 r. strawił ją pożar. Odbudowano ją ponownie w 1923 r., jednakże w 1940 r. ze względu na możliwość zawalenia się, została rozebrana.

Wnętrze kościoła

Kościół posiada trzy ołtarze: ołtarz główny z obrazem poświęconym czci Serca Pana Jezusa, ołtarz ofiarny i ołtarz boczny z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, znajdujący się po lewej stronie ołtarza ofiarnego. U góry, po obu stronach obrazu Matki Bożej znajdują się dwie gabloty z wotami ofiarowanymi przez wiernych.
Tumba ołtarza głównego zasłonięta jest haftowanym materiałem, umieszczonym w ramie. Po obu stronach ołtarza znajdują się dwie kolumny - dwie z lewej i dwie z prawej, o głowicach w stylu korynckim. Pomiędzy nimi, nad tabernakulum, umieszczono obraz z postacią Pana Jezusa i Jego Najświętszym Sercem, z prawą dłonią nad głową postaci próbującej podnieść leżący na ziemi krzyż.
W górnej części nadbudowy ołtarza znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, umieszczona między dwoma mniejszymi kolumnami w stylu korynckim.
Całość ołtarza wieńczy krzyż, umieszczony na szczycie, z siedzącymi po jego obu stronach aniołkami.
Po prawej stronie kościoła, blisko ołtarza ofiarnego znajduje się ambona z roku ok. 1780 z ornamentem rokokowym, rzeźbą Mojżesza na baldachimie i herbem Łodzia rodziny Szołdrskich na korpusie.
Wokół wnętrza kościoła umieszczono dwukondygnacyjne empory ścięte na narożach części centralnej. Są one wsparte na czworobocznych słupach z mieczami, dźwigającymi również pozorne sklepienia.
Nad częścią centralną znajdują się dwie kolebki, w ramionach krzyża pomiędzy emporami kolebki, a ponad emporami stropy belkowane.
Słupy i mieczowania empor są profilowane, w rozdzielonych pilastrami płycinach parapetów rozetki, poniżej podwieszone fartuchy z faliście wycinanych listew.
Prospekt organowy klasycystyczny z rzeźbą Dawida i postaciami dwóch aniołów, trzymających instrumenty muzyczne. W 2007 r. z inicjatywy ks. proboszcza Jerzego Juji podjęto budowę nowego instrumentu. Sam prospekt został odnowiony. Oficjalny odbiór ukończonego dzieła miał miejsce 30 listopada 2009 r.
Wewnątrz kościoła znajdują się również dwa pająki mosiężne z roku 1780, pełniące funkcję oświetlenia.

Organy

Organy zostały zbudowane na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo był to 2-manuałowy, mechaniczny instrument z kontuarem wbudowanym w cokół szafy organowej. W archiwach parafialnych nie zachowały się żadne dokumenty na temat tego instrumentu.
W 1981 r. - gdy utworzono parafię - organy były już mocno zniszczone przez drewnojady, rozstrojone i częściowo niekompletne, ale jeszcze używane podczas liturgii. W takim stanie służyły do 1991 r. i zostały całkowicie wyłączone z użytku.
Zastępczo używany był instrument elektryczny.
W 2007 r. z inicjatywy ks. proboszcza rozpoczęto całkowitą rekonstrukcję organów, gdyż stopień zniszczenia instrumentu nie pozwalał na jakikolwiek doraźny remont. W XVIlI-wiecznej barokowej szafie organowej, która została pieczołowicie zakonserwowana, zbudowano całkowicie nowy instrument. Zadanie to wykonał Zakład Organmistrzowski mgr Jana Drozdowicza z Poznania.
W poniedziałek 30 listopada 2009 r. miał miejsce odbiór techniczny instrumentu.
W niedzielę 6 grudnia 2009 r. na mszy świętej o godz. 1800 odbyło się oficjalne poświęcenie organów, którego dokonał ks. kan. Kazimierz Szachowicz ? archidiecezjalny referent ds. muzyki kościelnej. Po mszy św. odbył się pierwszy koncert organowy w wykonaniu organisty Katedry Poznańskiej, Krzysztofa Wilkusa.
Nowe organy składają się z 1.200 piszczałek. Najmniejsza ma długość 2 cm, największa 2,30 m. Instrument posiada w pełni elektropneumatyczną trakturę, wiatrownice stożkowe, 3 miechy pływakowe oraz dmuchawę elektryczną. Stół gry wolno stojący - grający siedzi bokiem do ołarza. Skala manuału: C-g3, pedału: C-d1. Połączenia: Koppel II-I, Koppel I-ped, Koppel Il-ped. Urządzenia dodatkowe: 1 wolna kombinacja, wyłącznik głosów językowych i rejestru, tremolo, registry zbiorowe tutti.

Ważniejsze wydarzenia

15 lipca 1947 r. - wpisanie kościoła do księgi wieczystej w Grodzisku Wielkopolskim, jako własność skarbu państwa.
2 czerwca 1981 r. - przeniesienie ciała śp. ks. dziekana Michała Kosickiego z probostwa Parafii NMP Nieustającej Pomocy do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i msza św. żałobna, koncelebrowana, której przewodniczył ks. dziekan Adam Radomski.
3 czerwca 1981 r. - msza św. żałobna za śp. ks. dziekana Michała Kosickiego, koncelebrowana, której przewodniczył ks. biskup Stanisław Napierała.
26 czerwca 1981 r. - pierwsza suma odpustowa i procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył ks. kan. Henryk Jabłoński z Poznania.
10 czerwca 1983 r. - msza św. odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z procesją eucharystyczną wokół Placu Chopina. Uroczystościom przewodniczył ówczesny biskup, a obecny kardynał Zenon Grocholewski z Rzymu.
3 listopada 1984 r. - pierwsza wizytacja kanoniczna w parafii, która przeprowadził ks. biskup Zdzisław Fortuniak.
11 maja 1988 r. - odnalezienie w piwnicy kościoła sześciu pocisków moździerzowych z czasów II wojny światowej, usuniętych w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia przez ekipę saperów z Poznania.
16 maja 1988 r. - decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału ds. Wyznań, o przekazaniu kościoła położonego przy Placu Chopina na własność parafii.
19 maja 1988 r. - wpisanie kościoła jako własności parafii do nowej księgi wieczystej.
28 maja - 4 czerwca 1989 r. - pierwsze Misje św. przeprowadzone przez Ojców Franciszkanów.
30 września - 1 października 1989 r. - wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. biskup Stanisław Napierała.
24 - 27 maja 1990 r. - Parafialny kongres Eucharystyczny.
22 czerwca 1990 r. - poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej w kościele przez ks. prob. Jerzego Juję.
10 czerwca 1994 r. - msza św. odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą odprawił ks. Władysław Blin z Mohylewa na Białorusi.
8 czerwca 1998 r. - figura Matki Bożej Fatimskiej w parafii, podczas peregrynacji po Archidiecezji Poznańskiej.
20 grudnia 1996 r. - dekretem Księdza Arcybiskupa Juliusza Paetza ks. dziekan Jerzy Juja, proboszcz parafii otrzymuje nominację na Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu.
9 - 10 listopada 1997 r. - wizytacja kanoniczna, która przeprowadził Ksiądz Arcybiskup Juliusz Paetz.
4 - 11 października 1998 r. - Misje św. przeprowadzone przez Ojców Pallotynów. Na zakończenie misji postawiono pamiątkowy krzyż przy kościele.
28 października 1999 r. - pięciu mężczyzn z parafii otrzymało w Katedrze Poznańskiej z rąk Księdza Arcybiskupa Juliusza Paetza promocję na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
14 kwietnia 2000 r. - pierwsza Droga Krzyżowa ulicami miasta przygotowana przez Akcje Katolicką.
9 kwietnia 2000 r. - udział delegacji parafialnej z ks. dziekanem Jerzym Jują w otwarciu Roku Jubileuszowego w Świątyni Jubileuszowej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Domu Macierzystym Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach.
26 maja 2000 r. - 40-lecie święceń kapłańskich ks. kan. Jerzego Juji.
22 czerwca 2000 r. - uroczystościom Bożego Ciała przewodniczył ks. biskup Zdzisław Fortuniak.
29 lipca 2000 r. - poświęcenie groty w Starym Tomyślu
10 sierpnia 2001 r. - wydanie albumu: Kościański Z., XX-lecie parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, Nowy Tomyśl 2001.
23-25 listopada 2001 r. - udział Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Pierwszym Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej w Poznaniu.
18 marca 2002 r. - włącznie Parafialnego Zespołu Caritas do rejestru ścisłej współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
5 grudnia 2002 r. - odbiór prac związanych z odnowieniem elewacji zewnętrznej kościoła, przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu.
5 marca 2003 r. - zatwierdzenie przez Kurię Metropolitalną Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
25 maja 2003 r. - pierwszy Festyn Parafialny.
14 - 15 września 2003 r. - wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. biskup Zdzisław Fortuniak.
5 maja 2004 r. - nabożeństwo ekumeniczne w kościele dla katolików i ewangelików z udziałem pastora Johannesa Launharda z Hannoweru, połączone z poświęceniem pamiątkowego obelisku na byłym cmentarzu ewangelickim przy ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu.
6 czerwca 2004 r. - drugi Festyn Parafialny.
29 sierpnia 2004 r. - Dożynki Archidiecezjalno Samorządowe z udziałem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
30 maja 2005 r. - msza św. z udziałem ks. biskupa Marka Jędraszewskiego z okazji nadania imienia i poświęcenia sztandaru Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu; tablicę pamiątkową w Gimnazjum poświęcił ks. proboszcz Jerzy Juja.
31 maja 2005 r. - po 21 latach, funkcję dziekana dekanatu lwóweckiego przestał pełnić ks. Jerzy Juja.
12 czerwca 2005 r. - trzeci Festyn Parafialny.
3 lipca 2005 r. - udział delegacji parafialnej w uroczystościach koronacyjnych figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Nadobrzańskim.
19 - 30 sierpnia 2005 r. - Duszpasterstwo Młodzieży ?Oaza? na rekolekcjach w Taizé we Francji.
13 maja 2006 r. - Rejonowy Zjazd Akcji Katolickiej z udziałem ks. biskupa Grzegorza Balcerka.
10 czerwca 2006 r. - czwarty Festyn Parafialny.
18 czerwca 2006 r. - drugi Dzień Młodości.
8 września 2006 r. - msza św. z udziałem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z okazji nadania imienia i poświęcenia sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu; tablicę pamiątkową na terenie szkoły poświęcił ks. proboszcz Jerzy Juja.
10 czerwca 2007 r. - piąty Festyn Parafialny.
24 czerwca 2007 r. - trzeci Dzień Młodości.
5 września 2007 r. - Rejonowy Zjazd Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., któremu przewodniczył ks. dr Krzysztof Michalczak.
9 kwietnia 2008 r. - wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki.
10 czerwca 2008 r. - czwarty Dzień Młodości.
6 grudnia 2009 r. - msza św. o godz. 1800 z uroczystym poświęceniem nowych organów przez ks. kan. Kazimierza Szachowicza - referenta ds. muzyki kościelnej w Archidiecezji Poznańskiej; po liturgii pierwszy koncert organowy, w wykonani Krzysztofa Wilkusa - organisty katedralnego z Poznania.
2 kwietnia 2010 r. - liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył ks. biskup Zdzisław Fortuniak.
18 kwietnia 2010 r. - relikwie św. Jana Marii Vianney'a w parafii.
30 maja 2010 r. - jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Jerzego Juji.
13 czerwca 2011 r. - VI Festyn Parafialny - Dzień Młodości.
28 września 2010 r. - pogrzeb śp. Jana Fabiana, długoletniego kościelnego.
5 - 13 marca 2011 r. - Misje św. przeprowadzone przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - o. Stanisław Grzybek OMI i o. Łukasz Krauze OMI.
19 czerwca 2011 r. - VII Festyn Parafialny - Dzień Młodości.
26 czerwca 2011 r. - msza św. dziękczynna ks. kan. Jerzgo Juji, za 30 lat pracy duszpasterskiej w parafii, w związku z przejściem na emeryturę.
1 lipca 2011 r. - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i msza św. odpustowa połączona z pożegnaniem ks. kan. Jerzego Juji - dotychczasowego proboszcza, przez kapłanów dekanatu lwóweckego.
2 lipca 2011 r. - wprowadzenie nowego proboszcza parafii, ks. Tomasza Sobolewskiego, na mszy św. o godz. 1800, którego dokonał ks. kan. Ekspedyt Błaszczyk - dziekan dekanantu lwóweckiego.
6 listopada 2011 r. - obchody 30-lecia parafii.
6 listopada 2011 r. - poświęcenie figury św. Rity.
3 - 7 marca 2012 r. - rekolekcje wielkopostne głosił o. Dobromił Beker OFM.
12 - 14 marca 2012 r. - relikwie bł. Jana Pawła II w parafii.
22 marca 2012 r. - pierwsze nabożeństwo ku czci św. Rity.
30 marca 2012 r. - Droga krzyżowa ulicami miasta.
6 kwietnia 2012 r. - Oratorium ?Siedem ostatnich słów Chrystusa? z udziałem Olgierda Łukaszewicza.
13 - 15 kwietnia 2012 r. - neokatechumenalna konwiwencja założycielska w Porażynie.
16 kwietnia 2012 r. - Okręgowy Zjazd Akcji Katolickiej.
3 czerwca 2012 r. - VIII Dzień Młodości.
9 - 13 czerwca 2012 r. - rekolekcje przed odpustem parafialnym głosił ks. Jacek Skowroński ze Szczecina.
30 czerwca 2012 r. - zawierzenie całej parafii Matce Bożej Świętogórskiej w Bazylice Ojców Filipinów koło Gostynia.
1 lipca 2012 r. - do pracy w parafii skierowany zostaje ks. neoprezbiter Wiktor Łakomy.
22 lipca 2012 r. - pożegnanie ks. Marka Denisiuka.
8 lipca - 23 września 2012 r. - sześć letnich koncertów organowo - kameralnych u ?Serca Jezusowego?.
8 października 2012 r. - sakramentu bierzmowania udzielił 89 osobom ks. bp Grzegorz Balcerek.
8 października 2012 r. - poświęcenie odnowionej zakrystii przez ks. bpa Grzegorza Balcerka.

Remonty, inwestycje

1982 r. - rozpoczęcie remontów zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
1982 r. - założenie nowych okien i zakupienie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
1982 r. - wymieniana instalacji elektrycznej i malowanie wnętrza.
1984 r. - umeblowanie zakrystii.
1986 r. - zakupienie 10 konfesjonałów.
1989 r. - uzupełnienie tynków i malowanie elewacji zewnętrznej.
1992 - 1993 r. - wymontowanie starych ławek i zamontowanie nowych - 63 sztuki.
1995 r. - założenie nowego nagłośnienia.
1996 r. - położenie kostki brukowej wokół kościoła.
1998 r. - wymontowanie i założenie podłogi oraz ławek na pierwszym i drugim balkonie.
1999 r. - malowanie ścian i sufitu kościoła, wprawienie nowych drzwi do zakrystii oraz odnowienie pozostałych.
2000 r. - wykonanie nowej podstawy przy ołtarzu głównym, przy ołtarzu ofiarnym i ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
2007 - 2009 r. - budowa nowych organów.
2 - 3 marca 2011 r. - wymiana schodów na ambonie rokokowej.
31 października 2011 r. - montaż podstawy i ustawienie figury św. Rity.
12-21 marca 2012 r. - wymiana ogrzewania - montaż 18 nagrzewnic ciepłego powietrza.
16 kwietnia 2012 r. - instalacja dystratyfikatora - części składowej wymienionego ogrzewania.
9 lipca 2012 r. - rozpoczęcie generalnego remontu zakrystii.
26 września 2012 r. - rozpoczęcie prac instalacji alarmu w kościele z monitoringiem.
4 października 2012 r. - zakończenie prac instalacji alarmowej i monitoringu.
19 października 2012 r. - zakończenie remontu zakrystii.
listopad 2012 r. - drenaż wokół kościoła i podłączenie instalacji deszczowej
26 - 29 listopada 2012 r. - specjalistyczne czyszczenie i dezynfekcja strychu kościoła

Oprac. na podstawie:
- Kościański Z., XX-lecie parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, Nowy Tomyśl 2001.
- Kronika parafialna.
- Pismo parafialne Jego Serce.

Msze Św.

Niedziele
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w lipcu i sierpniu
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 19.00

Dni powszednie
godz. 8.00, 18.00

Święta w dni pracy
godz. 8.00, (11.00 albo 16.00), 18.00

Pierwsze piątki miesiąca
godz. 8.00, 18.00, 19.00

Zobacz więcej

Spowiedź Św.

Dni powszednie, niedziele i święta
15 minut przed Mszą św.

W każdy czwartek
godz. 17.00 - 18.00, 20.00 - 21.00

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 15.00 – 17.00; 17.30 – 18.00

Pierwsza sobota miesiąca 
godz. 7.00 - 8.00

Zobacz więcej

Biuro parafialne

Poniedziałek, środa
godz. 16.00 - 17.00

Piątek
godz. 9.00 - 11.00
 

Lipiec i Sierpień:

Poniedziałek, środa
godz. 16.00 - 17.00

Piątek
godz. 9.00 - 11.00

tel.: +48 61 442 20 89

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM